Apteczka w hotelu Warszawa

W każdym budynku niezależnie od jego funkcji musi znajdować się apteczka pierwszej pomocy. W jej podstawowy skład wchodzi woda utleniona, bandaże, plastry na skaleczenia, nożyczki, środki przeciwbólowe, rękawiczki jednorazowego. W instytucjach społecznych, szkołach, zakładach, pracy odpowiednie osoby uprawnione są do przeprowadzania kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Hotel Warszawa również zobowiązany był odpowiednimi normami prawnymi do posiadania apteczki pierwsze pomocy umieszczonej w każdym pokoju. Dodatkowo znajdowała się ona w recepcji, tak by każdy gość hotelowy miał do niej łatwy dostęp. Recepcjoniści przechodzili kurs udzielania pierwszej pomocy zakończony egzaminem poświadczonym certyfikatem. Dyrektor dbał o jakość zatrudnianego personelu, dlatego był on obecny na każdej rozmowie kwalifikacyjnej. Szczegółowo zapoznawał się z życiorysem kandydata na dany wakat i badał każdy złożony kwestionariusz osobowy potencjalnego pracownika. Wysoka jakość świadczonych usług spowodowała, że Hotel Warszawa znalazł się czołówce mazowieckich hoteli. Zatrzymywali się w nim najwyżsi urzędnicy państwowi i ich goście. Każdy pracownik recepcji zawsze był uśmiechnięty i chętnie służył pomocą, bagażowi nigdy nie pomylili walizek gości i starali się jak najlepiej wykonywać powierzone im obowiązki. Dużym atutem pracowników była ich znajomość języków obcych, język angielski był podstawową umiejętnością każdego zatrudnionego. Płaca również dawała satysfakcję personelowi zadowolonemu ze swego wysiłku.