Ochrona w hotelu

Każdego dnia hotel Warszawa chroniony jest przez grupę ochroniarzy dobrze przeszkolonych i niebojących się wyzwań. Dbanie o bezpieczeństwo powierzono firmie zewnętrznej świadczącej usługi ochrony swoim klientom. W celu wyboru najkorzystniejszej finansowo firmy ogłoszono przetarg nieograniczonym. Wpłynęło kilka ofert znacznie różniących się cenowo między sobą. Po sprawdzeniu kompetencji pracowników firmy, ich doświadczenia, rekomendacji poprzednich pracodawców wybrano mazurska firmę ochroniarską. Ochrona hotelu była całodobowa, dodatkowo w każdym pokoju, piętrze i recepcji zainstalowany był monitoring, na którym widać było ruchy wszystkich gości, w tym również potencjalnych złodziei. Dawało to poczucie bezpieczeństwa jego gościom. Przy wejściu obecnych było dwóch ochroniarzy i bagażowy. Ich obecność nie była uciążliwa dla gości. Hotel Warszawa był bardzo dobrze chronionym miejscem. Ochrona współpracowała również z miejscową policją w zakresie szukania złodziei i kieszonkowców. Bywało również, że w hotelu zatrzymywali się przestępcy poszukiwani listem gończym. Nie było to chlubnym czynnikiem dla hotelu. Starano się aresztować bandytów tak, aby goście hotelowi nie spostrzegli podejmowanych działań. Zawarto porozumienie z policją, że w razie obecności poszukiwanych przez służby bezpieczeństwa złodziei ochrona hotelowa sama dokona dyskretnego zatrzymania podejrzanych ludzi i wyprowadzi ich z hotelu, gdzie będzie czekała policja i radiowóz. Współpraca ochroniarzy z miejscową policją przebiegała bez żadnych zakłóceń.